Børne billeder

Fotografering incl. 10 stk. digitale filer i høj printbar opløsning

Pris: 2300 kr.

  • Maks. én times fotografering
  • Brug af forskellige baggrunde
  • Forskellige opstillinger/rekvisitter
  • 10 stk. færdigredigerede højtopløselige billeder
     

Ved udefotografering kommer der et tillæg på 400kr. og kørsel uden for hjørring + 5 kr. pr. kørt km.

Lørdags og søndags og helligdags tillæg: +400kr.

 

                                                                                                                                                                                                 

Fotografering uden digitale filer
Pris: 1300 kr.

Ved udefotografering kommer der et tillæg på 400kr. og kørsel uden for hjørring + 4 kr. pr. kørt km.
Søndags og helligdags tillæg: 400kr.