Fotografering af en person, incl. 10 stk. digitale filer i høj printbar opløsning

Pris: 2300 kr.

  • Maks. én times fotografering
  • Brug af forskellige baggrunde
  • Forskellige opstillinger/rekvisitter
  • 10 stk. færdigredigerede højtopløselige billeder

Ved udefotografering kommer der et tillæg på 400kr. og kørsel uden for hjørring + 5 kr. pr. kørt km. - weekend og helligdags tillæg: +400kr.

                                                                                                                                                      

Alm fotografering af en person uden digitale filer
Pris: 1300 kr.

Ved udefotografering kommer der et tillæg på 400kr. og kørsel uden for hjørring + 4 kr. pr. kørt km. - Søndags og helligdags tillæg: 400kr.

 

_____________________________________________________________________

 

Profil billede til web

Pris: kr. 700
Få billeder til din Facebook side, Instagram eller måske til din ansøgning.

  • Maks. 20 min. fotografering
  • 2 stk. færdigredigerede billeder i web/lav opløsning
     
  • + 400kr. for udetillæg. og 4k.r pr. kørt km.